Its's curious to see

Soms is het niet duidelijk waar naar je kijkt. De vervreemding tart de verbeelding. Het gaat er mij niet om wat er precies op de foto staat, maar wat het met de beschouwer doet.