Autumn

Beauty alone does not touch the soul. Schoonheid alleen raakt de ziel niet.